Formare profesionala

Competente antreprenoriale
Instructor preparator formare
Consilier orientare privind cariera
Instructor sportiv
Formator
Evaluator proiecte
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Manager proiect
Expert in egalitate de sanse
Mediator social